TENK TV LANSERER BOK"Mye er i forandring, lik det eller ikke! Den oppskriften som tidligere var bankers er ikke nødvendigvis den eneste riktige i dag. Stadig flere av oss opplever at vi må skrike stadig høyere for å nå igjennom. Et medievalg er ikke nødvendigvis riktig bare fordi det er digitalt og hva er egentlig den riktige balansen mellom det kortsiktig taktiske og det langsiktig merkevarebyggende? Uansett hva man mener om TV som reklamekanal, denne boken er et kjærkomment innlegg i debatten og effektive og riktige medievalg. Fordi den er fundert på fakta og innsikt. Vi som annonsører trenger gode effektive reklamebærere for våre kommersielle budskap. Vi heier på det riktige og mest effektive valget. For mange vil det fortsatt være TV reklame".


Jan Morten Drange

Adm. Dir / CEO - ANFO Annonsørforeningen

"For Orkla er TV en viktig og effektiv del av mediemiksen, og denne boken viser hvorfor. Som markedsførere er vi alltid på utkikk etter den optimale mediemiksen, og vi drives av et sterkt ønske om å være med på utviklingen og teste alle nye muligheter. TV virker fortsatt belyser viktigheten av å finne den rette balansen i våre medievalg og å ha et faktabasert forhold til effekt. Du som har bestemt deg for at TV er død kan kanskje oppleve dette som et forsvarsskrift for TV. Jeg oppfordrer deg til å lese videre likevel! Dette er et veldokumentert innlegg i debatten rundt hvordan vi optimerer effekten av våre medieinvesteringer på kort og lang sikt. Boken inneholder også relevante innspill knyttet til målgruppeforståelse -  og en interessant diskusjon om hva TV egentlig er". 


Mirjam Hamnen

Orkla Marketing & Innovation

Foreningen Tenk TV 2019 ©

a077i0y5qfriqhtsd8.png
b0d5c1cca283db2a_org.png
Material property, Font
TENK TV Logo.png